Aberdeen Angus på Udbygaard

 

 

Vores besætningen på Udbygaard har eksisteret i over 30 år, vi startede med en enkelt ko, en sortbroget, et par år senere købte vi 5 Aberdeen Angus, der så siden er vokset til omkring 20 køer.

 

Besætningen er en ren en produktionsbesætning, vi sælger ikke avlsdyr. Fokus ligger på at skabe nogle rammer, hvor dyrene trives, så vi med god samvittighed kan sende dem til de evige græsmarker, for vi ved at de har haft et godt liv her på gården.

 

Køerne er som regel gamle kendinge, de får oftest 10-12 kalve før vi takker dem for god og tro tjeneste. Dvs. at vi kun beholder 2 kvier hvert år for at vedligeholde besætningen og tilføre nye gener.

   

Hos os er dyrene på græs fra april/maj til november/december, hvor de græsser på overdrev og enge ned til Kattegat og Randers fjord. Vintermånederne tilbringes på stald, hvor de går i dybstrøelse (halmseng). Køerne har adgang til udeareal, hvor de foretrækker at opholde sig.

 

Køerne kælver typisk i perioden januar – april og kalvene går hos koen i 6-9 måneder, hvorefter de fravendes og fedes videre på stald. Vinterfoderet består primært af eget korn og halm.

 

• LTA © 2009 •

www.lenaandersen.dk